Více o stimulaci a výživě máku

Mák byl v ČR v roce 2017 pěstován na ploše přibližně 32 586 ha. Jeho plochy v posledním roce klesly. Pro rentabilitu pěstování je nezbytné dosahovat výnosu nad 1 t/ha. Jedním z řešení je použití biostimulantů.

17.01.2018
Více o stimulaci a výživě máku

Pro ověření účinnosti přípravků Agrobiosfer byl založen pokus v Čechách na výzkumné stanici ČZU v Červeném Újezdě v roce 2017 a na Moravě v Lešanech na máku setém (Papaver somniferum L.). Cílem bylo vyhodnotit přínos stimulace foliární výživy a biostimulace založené na přírodní bázi, na výnos máku. Na ošetřené variantě došlo k navýšení výnosu o 16 % na ČZU v Červeném Újezdu na druhé lokalitě o 8,42 % (pracoviště PROVAPOL, lokalita Lešany). Čistý zisk činil 4 406 Kč v Červeném Újezdě a 941 Kč/ha v Lešanech.

Mák setý (Papaver somniferum L.) sice zaujímá na orné půdě okolo 1 %, nicméně u nás patří k tradičním plodinám.

Očekávaná produkce máku meziročně poklesla. Pokles byl způsobený především úbytkem oseté plochy o 8,3 %, oproti předešlému roku. Dále pokles nastal nižším výnosem z ha. Při aktuální výkupní ceně přesahující 55 Kč/kg však mák zůstává stále rentabilní plodinou. Je však nutné dosahovat průměrného výnosu nad 1 t/ha.

Mezi problémy, které mohou vést k nižším výnosům, patří především sucho, mrazíky, nízká polní vzcházivost, kterou se dlouhodobě nedaří zvýšit. Ke stabilizaci produkce je tedy nutné podpořit vzešlé rostliny.

JAK OŠETŘOVAT MÁK PRO VYŠŠÍ VÝNOS?

V prvních fázích je vhodné stimulovat kořenový systém. Zakořenění zlepšíme aplikací přírodního stimulantu Alga 300++P. Aplikujeme stimulaci společně s produktem LIFIO Boron ve fázi listové růžice, čímž podpoříme růst kořene a kořenového vlášení. Bór je v produktu organicky vázaný a je vysoce využitelný. Také dokáže mladé rostliny máku podpořit vůči chladu v případě výskytu jarních mrazíků. Má vliv na dobrý zdravotní stav kořene.

Po aplikaci naroste schopnost lépe čerpat živiny, které mák ve vyšší míře přijímá markantněji v období větvení a dlouživého růstu.

Další nezbytnou živinou je u máku zinek. Ten je potřeba pro tvorbu enzymů a také pylových tetrád. Při jeho nedostatku je limitován výnos. Zamezit tomu můžeme jeho včasným dodáním v době objevení květního pupene pomocí přípravku LIFIO Zinc. Pro dosažení požadovaného výnosu při nižším počtu jedinců bychom měli podpořit navětvení máku pomocí biostimulace Alga 600. Působí také protistresově a podporuje růst. Přínos stimulantů na bázi mořských řas dokládá řada výzkumů.

Ve fázi háčkování je pak vhodné aplikaci Alga 600 zopakovat. Stimulujeme v tomto období udržení počtu nasazených větví, u kterých podpoříme růst a fotosyntézu. Alga 600 napomáhá zmírnit u máku herbicidní šok.

V roce 2017 byl na výzkumné stanici ČZU v Červeném Újezdě založen maloparcelkový pokus ve čtyřech opakováních. Cílem bylo ověření přínosů přípravků Agrobiosfer na mák setý. Pro posouzení vlivu byla zvolena odrůda Major. Setí proběhlo 28. 3. 2017 s výsevním množstvím 1,5 kg/ha. Porosty byly sklízeny 15. 8. 2017.

Na druhé testovací lokalitě byl taktéž pokus vyhotoven ve čtyřech opakováních. V Lešanech byla použita v pokuse odrůda opět Major. Setí proběhlo již 15.3.2017 s výsevkem vyšším, a to 1,8 kg/ha. Sklizeň byla provedena 30.7.2017.

U všech variant včetně kontroly byla během celé doby vegetace shodná agrotechnika. U ošetřovaných variant byly navíc použity přípravky, jejichž dávkování a termíny aplikací uvádí tab. 1.

 

Tab. 1: Metodika a zhodnocení pokusu na máku setém v roce 2017 při výkupních cenách 55 tis.CZK/t máku (modrého).

 

 

Závěr

Provedené pokusy potvrdily pozitivní vliv listové výživy a biostimulace na výnos makového semene. Z těchto výsledků vyplývá důležitost listové výživy a stimulace při intenzivním pěstování máku.

Alga 600: je biostimulant vyrobený z hnědých mořských řas. Obsahuje 55% podíl organické složky, celou řadu mikroelementů, přírodní fytohormony a další biostimulační látky, které působí příznivě na růst rostlin. Vysoký obsah draslíku (17 %) zvyšuje protistresové působení tohoto stimulantu. Jeho podzimní aplikace společně s morforegulátorem se projeví nárůstem kořenové biomasy, bohaté přisedlé listové růžice a silným kořenovým krčkem. Podpoří tak úspěšné přezimování. Jarní aplikace urychluje regeneraci rostlin a podporuje větvení.

Alga 300++P: tento stimulant vyrobený z hnědých mořských řas působí především na rozvoj kořenového systému. Obsahuje stimulační dávku fosforu. Obsahuje extrakt z mořských řas a kyselinu alginovou. Zvyšuje tak odolnost rostlin proti stresům a podporuje lepší zakořenění.

LIFIO Zinc: je listová výživa s obsahem 130 g/l chelátově vázaného zinku. Výhodou je přírodní chelátová forma zinku, která má v porovnání s anorganickými formami podstatně vyšší využitelnost.

LIFIO Boron: obsahuje 130 g/l organicky vázaného bóru, který má vyšší využitelnost oproti komoditním bórům.

Závěr

Provedené pokusy potvrdily pozitivní vliv listové výživy a biostimulace na výnos makového semene. Z těchto výsledků vyplývá důležitost listové výživy a stimulace při intenzivním pěstování máku.

Kontaktní osoba: Ing. Petra Jakubcová, Agrobiosfer s r.o., organizační složka

Související produkty

Biostimulace
Alga 600
Alga 600 biostimulant z hnědých mořských řas
Detail produktu
Biostimulace
Alga 300++ high P
Alga 300++ high P biostimulant z hnědých mořských řas s vysokým obsahem fosforu
Detail produktu
Listová výživa
LIFIO Zinc
LIFIO Zinc kapalný zinek v organické chelátové formě
Detail produktu